Školení rozhodčích II. třídy

JIHOMORAVSKÝ ŠACHOVÝ SVAZ Vás srdečně zve na ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH II. TŘÍDY, které proběhne v Brně 22.–23. září 2018.

Kdo je rozhodčí II. třídy?

Rozhodčí II. třídy zná výborně Pravidla šachu a Soutěžní řád, velmi dobře se orientuje v souvisejících řádech a směrnicích, je schopen řídit soutěže družstev a soutěže jednotlivců i za pomoci výpočetní techniky (programem Swiss-Manager).

Komu je školení určeno?

Všem zástupcům družstev hrajících ligové a krajské soutěže družstev. V JmŠS platí, že utkání KP I. třídy musí řídit rozhodčí s kvalifikací minimálně R2. Podmínkou účasti na školení není předchozí získání R3 ani rozhodcovská praxe.

Kdo má právo účasti na školení?

Zájemci musí být:

  • starší 16 let (= narozeni v roce 2002 a starší);
  • řádně registrovanými členy ŠSČR;
  • řádně a včas na školení přihlášeni (tj. do 15. 9.).

Propozice:

Termín: Sobota 22. 9. a neděle 23. 9. 2018.

Místo: Mendelova univerzita, Zemědělská 1, Brno. 3. patro budovy Q. Mapka a dopravní spojení je na http://www.mendelu.cz/cz/kontakt

Čas: registrace v sobotu od 12:30, vlastní program: sobota 13:00 – 18:00; neděle 10:00 – 19:00

Poplatek: 700,- Kč pro řádně přihlášené účastníky školení (hradí se u prezence). Příplatek za pozdní přihlášku na školení činí 100 Kč.

Přihlášky: Do 15. 9. 2018 prostřednictvím emailu: ondrazamecnik@seznam.cz

Lektoři: Jaroslav Benák, David Hampel, Ladislav Palovský

Ostatní: Po zaslání přihlášky obdrží každý uchazeč e-mailem podrobný rozvrh školení a odkazy na materiály k samostudiu. Předpokládá se, že každý uchazeč se ke školení dostaví se znalostí zaslaných materiálů (test je významně obtížnější než pro školení R3, bez předchozího samostudia ho lze zvládnout obtížně). Vlastní školení proběhne ve zkrácené formě a bude zaměřeno především na nejčastější problémové situace, na diskusi a vysvětlení případných nejasností. Školení bude ukončeno písemným testem. Pro případné neúspěšné uchazeče budou stanoveny náhradní termíny pro vykonání zkoušek. Doporučujeme svačinu s sebou, pauza na oběd nebude.

Těšíme se na Vaši účast!