Konference trenérů šachu

Konference je určena pro trenéry šachu všech kvalifikací. Zahájení v 10:00, předpokládaný konec v cca 18:00.

Termín: 22.9.2018
Místo konání: Hotel Slunce v Havlíčkově Brodě

Téma konference: Jak studovat zahájení?

Tematicky bude členěno podle výkonnosti  na oblast začínajících, pokročilých a vyspělých, a podle formy rozdíly ve skupinovém a v individuálním tréninku.

10:00 – 10:30 – Úvod, organizace – A. Ambrož

12:30 – 13:30 Oběd

17:30 – 18:00 Diskuze

Účast na konferenci bude pro účastníky chápána jako doškolení a prodloužení trenérské kvalifikace.

Účastnický poplatek 200,- bude vybírán při zahájení konference. Poplatek zahrnuje oběd, úhradu doškolení a možnost získat metodické materiály na přinesený flashdisk. Přihlášky posílejte do 20. září 2018 mailem na adresu: antonambroz@seznam.cz, v kopii na sportovnímu sekretáři svazu: ladislav.zaruba@chess.cz. Uveďte jméno, příjmení. klub a trenérskou kvalifikaci

A. Ambrož, předseda TK ŠSČR, 602 439 458