Letní šachohrátky

Od našeho spolupracovníka Matěje Hrabala dorazila fotoreportáž o šachovém táboře v Těchoníně, který pořádala Brněnská šachová škola od 21. do 28. srpna. Více čtěte zde.