Příspěvky k jednání 2. části konference JmŠS

I./ Změna odst. 4, písm. g Rozpisu soutěží k sestupům družstev v KP

Při vzniku JmŠS bylo zpracování dokumentů svazu ovlivněno tehdejšími podmínkami přemíry počtu šachových oddílů a družstev , která měla zájem hrát v KP. V sezoně 2012/2013 nastal výrazný úbytek družstev v KPII, do soutěže bylo nešťastně zařazeno ve sk. A -12 dr., B – 11 dr. a ve sk. C -10 dr. Na základě výkladu dosud platného Rozpisu soutěže (sestupují družstva na řádku) sestupovaly 3 družstva ze sk. A, 2 družstva ze sk. B a 1 dr. ze sk. C?! Po snížení na 10 účastníků ve skupinách se již tento případ nedostatku družstev nevyskytoval. V uplynulé sezoně 2021/2022 byl již ale znovu ve sk. C počet družstev jen 9 a je předpoklad, že dojde k dalšímu poklesu zájmu družstev hrát v krajských soutěžích. Úprava Rozpisu soutěží je znovu k jednání a také je již nutný výhled na nejbližší období se zahájením průzkumu reorganizace soutěží KP.

Návrh opatření:

1./ Upravit Rozpis soutěže KP , odst. 4, písm. g – Postupy a sestupy ve smyslu článku ze dne 15.4.2013 na webu vyškovských šachistů, doplnit např. …na stejných místech od posledního družstva v tabulce

V článku v Souborech pro stažení najdete „vzorovou“ tabulku Postupový a sestupový klíč a také Námitky k postupům a sestupům v KP v sezoně 2012/2013.

Princip je jednoduchý, není to tak složité. Napřed sestupují poslední družstva v každé skupině (A-B-C), následují 3 družstva na předposledním místě, pak další 3 na 3. místě od konce atd. vždy mezi sebou v pořadí dle stanovených pomocných kritérií.

2./ Změnu v Rozpisu soutěží KP uplatnit již v nadcházející  sezoně 2022/2023.

II./ Uzavření dohody o provedení práce (DPP) s vedoucími okresních soutěží družstev

OŠS (7) pracují na úrovni komisí JmŠS, nemají právní samostatnost, ale řídí samostatně okresní soutěže jednotlivců i družstev. Jejich úroveň organizace soutěží je velmi rozdílná, nekoordinovaná VV JmŠS. Odměny vedoucích soutěží družstev v okresech jsou velmi rozdílné, v některých případech i nulové. Je potřeba se více zabývat udržením členské základny hráčů a také maximálního počtu soutěží na základním stupni v okresech.

Návrh opatření:

1./ Předseda a hospodář (sekretář) – uzavřít se všemi vedoucími soutěží družstev DPP, některé okresy již DPP mají. Ve všech smlouvách OŠS i KP konkretizovat s STK rozsah práce. Současné dohody o provedení práce (DPP) jsou na nízké úrovni.

2./ STK – V organizaci okresních soutěží družstev je dotáhnout na úroveň krajských soutěží. Spolupracovat především při zpracování a vydání Rozpisu soutěží družstev v jednotlivých  okresech s ohledněním na jejich specifické podmínky.

3./ Hospodář – Dohodnutou částku odměn pro vedoucí okresních soutěží doplnit v rozpočtu JmŠS pro rok 2023 k odměnám stávajících vedoucích soutěží KP.

III./ Doplnit rozhodčí NA FIDE pro soutěže družstev KP

Na jednání 1. části konference JmŠS byl schválen zápočet výsledků KP II na FIDE Elo. Krajské soutěže i jednotlivá utkání by tak měli řídit rozhodčí s příslušnou kvalifikací FIDE.

Návrh opatření:

1./ KR – zveřejní seznam rozhodčích s platnou kvalifikací rozhodčího FIDE v rámci JmŠS. Nejlépe by bylo vznést požadavek na ŠSČR na celostátní doplnění v členské db oddílů.

2./ KR – zjistí především u oddílů startujících v soutěžích KP zájem o udělení kvalifikace minimálně NA FIDE a zajistí jejich získání u ŠSČR.

Z okresu Vyškov mají zájem o získání kvalifikace NA kapitáni družstev v KP Jaroslav Hejný, Radim Majetič, Vladislav Sládek a pro soutěže mládeže Jan Kotisa.

3./ Hospodář – poplatky za získání titulu FIDE zahrnout ve stanoveném omezeném počtu do návrhu rozpočtu JmŠS na rok 2022 a opakovat pak postupně v dalších letech.

Doplnění

4 komentáře u „Příspěvky k jednání 2. části konference JmŠS

 1. Dvě skupiny KP2 jsou logické, souhlasím. Jenže může pak vzniknout problém s postupy/sestupy.
  Pokud z 2L nesestoupí, žádný JM klub (a zároveň udržíme 2 postupová místa z KP1), tak bude muset postoupit ještě jeden klub na druhém místě KP2 (Jaké bude „pomocné hodnocení“? Nebo bude baráž?). Nejde „zachránit“ posledního z KP1, protože poslední vždy padá.
  Dále pak máme 7 okresů, tj. 7 postupujících do KP2 plus minimálně jeden padající z KP1. Tj. celkem 8 míst, 3 postupující odejdou, tj. celkem 5 musí spadnout do okresních přeborů. Tj. 3, resp. 2 ze skupiny KP2. Opět jaké bude pomocné kritérium? Tuším, že body+skóre, ale je to spravedlivé? Nedejbože, pokud spadnou 3 JM týmy z 2.ligy, tj. 4 padající z KP1 a až 8 padajících z KP2 (9.-12. místo)…
  Každopádně bych se redukcí KP2 vážně zabýval, ať má opět nějakou úroveň…

 2. Už při hlasování o zápočtu na FIDE jsem se velmi obával toho, že bude následně vyžadován Fide rozhodčí a už je to tu …..

 3. Naprosto souhlasím s panem Číhalem, dvě KP2 po 12 účastnících.

 4. Dobrý den,
  KP II a potažmo i OP je třeba reformovat. Je přeci zbytečné mít 3 KP II po 10-ti (ev 9-ti týmech), v okrese Brno-venkov pouze 6 družstev a končit v únoru. Navrhuji 2 KP II po 12-ti týmech a posílení okresů. Argument větších dojezdových vzdáleností sice chápu, ale kdo chce, ten si čas vždy najde. Pro jednoduchost by jedna skupina mohla být od Brna na západ, druhá na východ. Vše je to o diskuzi.
  Honza Číhal, ŠK Kuřim
  (jde o můj názor, nikoliv stanovisko klubu)

Komentáře nejsou povoleny.