Školení rozhodčích R2

Naplánovaná událost Administrativa Pozvánka
Zemědělská 1, Brno Mapa

V neděli 12. 9. 2021 se v prostorách Mendelovy univerzity uskuteční školení rozhodčích 2. třídy. Školení je určeno všem zájemcům o získání 2. třídy rozhodčího, která je potřebná pro řízení utkání v rámci KP I a ligových soutěží. Samotnému školení předchází vstupní test, při jehož nesplnění nesmí účastník pokračovat ve školení. Přihlášky na školení R2 zasílejte do 9. 9. 2021.

Ve stejném termínu a na stejném místě proběhne také školení rozhodčích 3. třídy a seminář rozhodčích 2. třídy. a 3. třídy. Školení je určeno všem zájemcům o základní kvalifikaci rozhodčího, účastí na semináři je možné prodloužit platnost rozhodcovských tříd. Na školení či seminář je zapotřebí se přihlásit do 7. 9. 2021.

Seminář je přístupný pouze pro účastníky bez příznaků virového onemocnění, kteří jsou dále očkováni, nebo prodělali onemocnění COVID-19 před méně než 180 dny, nebo mají negativní test na COVID-19, což účastníci stvrdí podpisem čestného prohlášení.