Rozpis soutěží řízených JmŠS 2020 – 2021

STK JmŠS zveřejňuje Rozpis soutěží řízených JmŠS pro sezónu 2020 – 2021 – jedná se o krajský přebor I. třídy a skupiny A, B a C krajského přeboru II. třídy.

Termín pro přihlášky je do 9.8.2020, přihlašujte se prostřednictvím elektronických formulářů.

V tabulce plateb najdete výši startovného včetně vratek a pokut. Termín pro platbu je do 30.8.2020, platby provádějte až na základě obdržené faktury.