Termínový kalendář a rozdělení družstev do skupin KPII

STK JmSŠ zveřejňuje termínový kalendář přípravy soutěžního ročníku 2020/2021. Rozpis soutěží bude vydán v týdnu od 20. – 26.7.2020. Termín pro přihlášky je do 9.8.2020. Pro přihlašování prosím využijte elektronický přihlašovací formulář.

Startovné a pokuty hraďte až na základě zaslané faktury, termín pro úhradu je 30.8.2020. Losovací schůze proběhne v neděli 20.9.2020, týden před schůzi je zapotřebí zaslat vedoucím soutěží soupisky. Více informací včetně předběžného rozdělení družstev do skupin KPII najdete v příloze.