Březnový rapid na „Mládežce“ ve Znojmě (zrušeno)

ZŠ Mládeže ve spolupráci s OŠS Znojmo a šachovým klubem SK GPOA Znojmo pořádá v sobotu 21. března 2020 „Březnový rapid na Mládežce“. Turnaj je otevřen všem dětem a mládežníkům ročník narození 2004 a mladším. Turnaj bude hrán jako součást seriálu Grand Prix dětí a mládeže okresu Znojmo. Zúčastnit se mohou děti a mládež bez rozdílu klubové příslušnosti, i neregistrovaní.