Tabulka úspěšnosti mládeže

Přikládáme ke kontrole Tabulku úspěšnosti mládeže za sezónu 2018/19. Případné opravy a připomínky posílejte do středy 18. prosince. Poté budou oddíly vyzvány, aby vypočtené čátky (předpokládá se jako loni výše 28,- Kč za bod) fakturovaly tak, aby krajský svaz mohl uzavřít čerpání této položky ještě v tomto kalendářním roce.