Rozpis soutěží řízených JmŠS 2019/2020

STK JmŠS vydává Rozpis soutěží řízených JmŠS pro sezónu 2019/2020 – jedná se o krajský přebor I. třídy a skupiny A, B, C krajských přeborů II. třídy.

Termín pro přihlášky do soutěží je jako obvykle 20. 7. V tabulce plateb najdete výši startovného včetně pokut a vratek. Termín pro platby je prodloužen do 10. 8., platby provádějte na základě faktury, která bude oddílům vystavena po zaslání přihlášek.