Krajské kolo Přeboru škol proběhne 25.1.2005 v Břeclavi

Jihomoravské krajské finále Přeboru základních a středních škol v šachu proběhne stejně jako v minulých letech v sále Domu školství v Břeclavi. Zatímco v kategorii středních škol jsou celkem jasnými favority tradiční rivalové Gymnázium Brno tř. Kpt. Jaroše a Gymnázium Břeclav, v kategorii 2. stupeň ZŠ lze jen odhadovat, že největší zálusk na 2 postupová místa do celostátního finále by měly mít ZŠ Vranovice a ZŠ Hodonín Očovská. V nejmladší kategorii 1. stupeň ZŠ asi může vyhrát kdokoliv.
Největší ohlas měl tradičně Přebor škol na Břeclavsku. Nepochybně je to tím, že se už léta daří pořádat okresní kolo jako prestižní akci v reprezentačním prostředí velkého městského sálu za účasti dětí hrajících „závodně“ v Poštorné, Vranovicích a Hustopečích. Potěšitelné je, že dobrou úroveň mají mnohde i základní školní kola. Např. letos si sami studenti uspořádali, na počítači losovali a kvalifikovanými rozhodčími ze svých řad rozhodovali své přebory na břeclavském gymnáziu a průmyslovce. Hrálo se dopoledne místo vyučování a účast na každé z obou škol dosáhla 40 studentů.
Tradičně vysokou úroveň měla kategorie středních škol v Brně-městě, pěkná účast byla v kategorii 2. stupeň ZŠ na Brně-venkově. Jinde se většinou jen tak tak sešel (nebo také nesešel) počet škol (5) potřebný k postupu dvou družstev do krajského kola. Jedinými dvěma okresy, které získaly právo účasti pro všech 6 svých družstev (2 z každé kategorie) se staly Břeclav a Blansko.
Celkově letos můžeme sledovat pokles počtu zúčastněných škol oproti loňsku. Kde bude chyba? V informování škol o akci? V problémech s kvalitním zajištěním okresního kola ve všední den? V neochotě škol uvolňovat děti z výuky a doprovázející pedagogy ze zaměstnání? Vždyť tato akce nenáročná organizačně i finančně je pro děti nesmírně motivující. Na školách, které se jí účastní pravidelně, se o šancích družstev a sestavách pro okresní kolo diskutuje už od začátku školního roku a prokázat schopnosti nabyté v šachovém kroužku v dresu své školy je pro většinu účastníků vysoce prestižní záležitost. Problém nejspíše bude i v celkové stagnaci práce s mládeží v našich oddílech. Tam, kde se v družstvu nesejdou alespoň dva „závodní“ tahouni, je šance na úspěch minimální a motivace dětí i pedagogů zákonitě nižší. Přesto bychom pro větší zapojení škol do této krásné akce měli něco udělat. Určitě je to jedno z témat pro lednovou Konferenci JmŠS.
V přiloženém souboru naleznete přehled výsledků podle jednotlivých okresů.
Propozice krajského kola naleznete v rubrice Kalendář.