Výsledky ankety o hracím systému v krajských přeborech druhé třídy

Protože se několik posledních sezón nepodařilo zajistit, aby KPII hrál plný počet (3 x 10) družstev, loňská Konference JmŠS uložila STK, aby zjistila názor všech oddílů JmŠS hrajících mistrovské soutěže družstev na podobu krajských soutěží. Anketní otázky byly zveřejněny na webu JmŠS na konci října 2023, termín pro odpovědi byl stanoven do 3.12.2023.

Z celkové počtu 50 oddílů, které byly osloveny také e-mailem, zaslalo své vyjádření 31 oddílů. STK JmŠS nyní předkládá k veřejné diskusi výsledky ankety o hracím systému, které budou diskutovány také na blížící se únorové Konferenci JmŠS. Pokud by Konference JmŠS rozhodla o změně hracího systému KPII, došlo by k této změně od soutěžního ročníku 2025/2026.