Letní šachový tábor Domašov

V tradičním termínu 29. června – 7. července pořádá Brněnská šachová škola ve spolupráci s A64 Grygov šachový tábor nedaleko Olomouce v Domašově nad Bystřicí.

Program tábora je následující – dopoledne šachový trénink (3 hodiny), odpoledne (po poledním klidu) pokročilí další trénink, méně pokročilí turnaj s rozborem partií (1,5 hodiny). Poté následuje nešachová část – hry a sporty na hřišti (fotbal, ringo, kroket) a v terénu (štafetový běh, včeličky). Večer nebo v případě horšího počasí jsou připraveny hry do místnosti (Activity, Dixit, Jungle jam).

Trenérský sbor je stabilizovaný – pod vedením zkušených trenérů – velmistra Pavla Šimáčka a mezinárodních mistrů Richarda Biolka mladšího i staršího a Davida Kaňovského se zapojí i mladší adepti trenérského řemesla.

Oddíloví vedoucí a další pracovníci tábora se rekrutují převážně z bývalých účastníků, což zajišťuje kontinuitu v programu i v přístupu k dětem.

Věříme, že stejně jako v minulých letech si většina dětí, která ještě věkově neodrostla, si svou účast zopakuje, ale těšíme se i na nováčky. Šachová výkonnost není podmínkou, důležitá je chuť něco nového se dozvědět, aktivně strávit prázdninový čas a získat nové kamarády.

Bonusem pro účastníky tábora v Domašově je nejen šachová kniha, kterou si spolu se zážitky odvezou domů, ale také právo účasti na Turnaji přátelství 2024 v Olomouci bez zaplacení vkladu!

P R O P O Z I C E

Tábor má i svou facebookovou stránku, kde můžete najít spoustu dalších zajímavých informací.

Těšíme se na Vaši účast