Výzva Můj klub 2024 – aktualizace

Aktualizace 23.12.2023:

Národní sportovní agentura v souvislosti s přetrváním potíží okolo aktualizací/importu sportovců/trenérů do Rejstříku pozastavila příjem žádostí Můj klub 2024! Oficiální upozornění naleznete na webu NSA. O obnovení podávání žádostí bude NSA informovat na svém webu. Dále NSA informovala o prodloužení následného příjmu žádostí na termín 12. 1. 2024 ve 12:00, dodatek k výzvě si můžete přečíst zde. Výzvu poté můžete najít zde.

Publikováno 6.12.2023:

Na stránkách Národní sportovní agentury (dále jen NSA) byla dne 20. listopadu 2023 otevřena výzva Můj klub 2024. V letošním roce se oproti minulému roku spojila dohromady výzva Můj klub 2023 a Můj klub 2023 Pohyb a zdraví, díky čemuž budou jednotlivé subjekty podávat pouze jednu žádost pro nadcházející rok. Dotace je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování mládeže. Výzva je společná jak pro soutěžní, tak i nesoutěžní sportovce a dotace obsahuje i možnost použití nákladů z této dotace na provoz a údržbu sportovišť.

Důležité je znovu zmínit, že v dotaci mohou jednotlivé subjekty uplatňovat znovu i tzv. nesoutěžní děti, tedy mládežníky, kteří dochází například jednou týdne do šachového kroužku, který daný subjekt řídí (specifika: na základě předpokládaných tréninkových plánů alespoň 1x týdně po dobu min. 35 týdnů v roce). V potaz se bere ovlivnění od vyšší moci (nemoc, úraz či jiné nepředvídatelné okolnosti, které mohly docházku narušit). Důležité je však pohlídat, že tentýž sportovec může být v rámci jednoho sportovního odvětví uplatněn maximálně u 1 žadatele, dále dle bodu 12.8 tentýž sportovec může být uplatněn maximálně u 3 žadatelů napříč sportovním světem.

Dle výzvy, kterou naleznete na webových stránkách NSA, je oprávněným žadatelem subjekt:

• hlavnímu předmětu činnosti – sportu – se věnuje min. 2 roky
• je bezúhonnou a bezdlužnou osobou,
• není v likvidaci, exekuci nebo v insolvenci,
• ke dni podání žádosti eviduje minimálně 20 sportovců splňujících kritéria výzvy (registrovaní ve svazu),
• vybírá členské příspěvky v min. výši 100 Kč/osoba/rok (nepočítá se úhrada za účast na tréninku)
• v případě žadatele v oblasti provoz a údržba se musí jednat o provozovatele sportovního zařízení, které má ve vlastnictví nebo nájmu od státu/obce či jiného sportovního spolku

Všechny náležitosti ohledně výši částek za jednotlivé kategorie, výpočet dotace, ale také její možné čerpání v jednotlivých položkách je uvedeno podrobně ve výzvě Můj klub 2024 na stránkách NSA.

Žádost je možné podávat v termínu od 20. listopadu 2023 12:00 hodin do  5. ledna 2024 12:00, a to výhradně na elektronickém formuláři, který je součástí Rejstříku sportu, a odeslat v rámci Jednotného dotačního portálu (JDP – Jednotný dotační program).

Další důležité informace jednou větou:

  • Oproti předešlému roku zmizela povinnost sestavení rozpočtu.
  • Potvrzení o vedení bankovního účtu – již není možné použít výpis s ručně dopsaným IČ organizace, je potřeba předložit oficiální dokument banky, který bude kromě názvu žadatele obsahovat také IČ (lze výpis z účtu).
  • Vše se řeší v portálu JDP.
  • Přílohy neposíláte datovou schránkou, přikládají se pouze v JDP.
  • Elektronický formulář vygenerovat jako pdf a poslat datovou schránkou.
  • ID datové schránky (DS) poskytovatele je vnadiz2.
  • Pokud žádáte také na provoz a údržbu je nutný výpis z katastru. Přesné údaje získáte i z webových stránek mapy.cz.
  • Jak získat úplný výpis z evidence skutečných majitelů? Zde.

NSA zpracovala návod, kde popisuje nejčastější chyby. Mrkněte zde.

Do dotace se zahrnují děti a mládeže ve věku od 4 let (ročník narození 2020) do 19 let (ročník narození 2005) uvedených v příloze žádosti, dle rozdělení zda jsou soutěžní či nikoli (viz výše):

Kategorie 1.1.: Sportovci dle bodu 2.2. ve věku 4 až 15 let (ročník narození 2020 až 2009), s předpokládanou účastí 6 minimálně 1 x týdně na tréninkové jednotce dle bodu 2.8. a bodu 2.13. neúčastnící se oficiální soutěže dle bodu 2.11.

Kategorie 2.1.: Sportovci dle bodu 2.2. ve věku 6 až 19 let (ročník narození 2018 až 2005), s předpokládanou účastí 6 minimálně 2 x týdně na tréninkové jednotce dle bodu 2.9. a bodu 2.13., a kteří se zároveň účastnili alespoň 6 „soutěžních dnů“ dle bodu 2.11. za období 12 měsíců zpětně ode dne podání Žádosti.

Kategorie 2.2.: Sportovci dle bodu 2.2. ve věku 11 až 16 let (ročník narození 2013 až 2008), s předpokládanou účastí 6 minimálně 2 x týdně na tréninkové jednotce dle bodu 2.9. a bodu 2.13., a kteří se zároveň účastnili alespoň 6 „soutěžních dnů“ dle bodu 2.11. za období 12 měsíců zpětně ode dne podání Žádosti.

Pokud bude žadatel uplatňovat soutěžící sportovce, je současně nutné zajistit vzájemnou shodu v evidenci sportovce v Rejstříku sportu se zápisy příslušného sportovního svazu. Bohužel, sportovní svazy nemají v tuto dobu ještě žádnou přesnější metodiku, jak se budou dané kontroly provádět a jakým způsobem mají provést zápis do Rejstříku. Jako šachisté s největší pravděpodobností pro počet účastí na oficiálních soutěžích (pokud je svaz bude mít povinnost také vyhodnocovat) využijeme ELO LOK, kam jsou zasílány jednotlivé turnaje a tím pádem jsou evidované jednotlivé starty mládežníků. Svazový zápis bude nejspíše probíhat až v lednu či později, proto s vašimi žádostmi v Můj klub 2024 zbytečně neotálejte a vyřizujte dle vlastních potřeb. Do sekce s 6 soutěžními dny uvádějte tedy dle vlastních záznamů děti, kteří doopravdy odehrály 6 hracích dnů na turnajích ideálně odeslaných na zápočet LOK (jedno v jakém tempu – rapid, vážný šach). Pro upřesnění, jeden den turnaje = jeden hrací den. Tedy 5denní turnaj = 5 hracích dnů. Během jednoho například týdenního turnaje může mládežník splnit danou podmínku. Menší proměnou do všeho vnáší další podmínka NSA, kdy je možné brát účast (hrací dny) za období 12 měsíců zpětně ode dne podání Žádosti. U každého žadatele může být tedy jiná situace, pokud podá žádost například dnes nebo koncem roku.

Snad se nám podařilo alespoň částečně odhalit taje letošní výzvy Můj klub 2024. Pokud byste měli další dotazy, kontaktujte prosím na email zaměstnance ŠSČR pana Ing. Josefa Bednaříka (bednarik@chess.cz).

Příspěvek byl publikován v rubrice Mládež, Ostatní a jeho autorem je Miroslav Hurta. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.