Školení rozhodčích R3 spolu se seminářem R2+R3 a samostatně školení R2 v Brně 1. 10. 2023

Komise rozhodčích Jihomoravského šachového svazu pořádá školení a seminář rozhodčích. Seminář (obnovení kvalifikace) a školení (nových rozhodčích) se budou konat v Brně, Zemědělská 1, Mendelova univerzita. 3. patro budovy Q. Více informací o školení R3 a semináři R2+R3 propozicích zde a o školení R2 v propozicích zde.