Nabídka trenérského kurzu 1. třídy

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (dále jen FTVS) připravuje v akademickém roce 2023 / 2024 další běh Trenérské školy pro trenéry různých sportovních svazů a spolků. Detaily najdete v přiloženém souboru zde:

Pozvánka TŠ 2023 2024 Licence A

Ve hře je otevření kurzu také pro šachisty. Prosíme všechny, kteří by o účast v kurzu měli zájem, aby kontaktovali nejprve sekretariát ŠSČR na emailu sekretariat@chess.cz.

Minulý běh, který na FTVS zahájil v roce 2018, prozatím úspěšně dokončili 4 šachoví trenéři. Pro více informací můžete kontaktovat garanta kurzu IM Michala Konopku na emailu michal.konopka1@gmail.com.