Tréninkové deníky My-Chess

Výukový server My-Chess.com připravil pro učitele a trenéry šachu užitečnou pomůcku na celý školní rok. Tréninkové deníky pro tři skupiny na různých úrovních obtížnosti.

Příprava je pro úspěšnou tréninkovou lekci s dětmi jednou z nejdůležitějších součástí. Každý týden po celý školní rok 2022-23 budou na My-Chess.com vycházet články s přípravami na jednotlivé tréninky! Zahrnují strukturu jednotlivých tréninků, odkazy na potřebné materiály i na procvičovací testy, doporučenou literaturu a komentáře k jednotlivým tréninkům. To vše pro tři úrovně obtížnosti.

Využití Šachopedie pro přípravy na trénink

Tréninkový deník vychází z reálných tréninků Martina Beila z minulých let. Zároveň podle nich trénuje i letos a doplnil je vhodnými materiály pro snazší přípravu. Přípravy je možné využít pro tréninky prezenční i online. Mohou se použít jako předloha pro vlastní tréninkový plán, anebo jako volná inspirace, ze které se využijí jen některé části.

Každý týden budeme v našem Blogu zveřejňovat přípravu na nový trénink. Přípravy jsou vzorově nachystány pro 35 tréninků ročně, každý v délce 90 minut. Při kratších trénincích je možné plán rozvolnit na delší dobu než 1 rok. Naopak při delších trénincích je možné zařadit více procvičování, opakování a cvičného hraní.

Popis tří vzorových skupin, které budou v Tréninkových denících zpracované:

Lehká skupina
Obtížnost na úrovni řešení jednotahových matů. Vhodné pro skupinky dětí, které už znají pravidla a nyní se seznamují s principy a zásadami hry. Na úrovni Metodiky pro učitele a trenéry šachu 8. – 16. lekce, anebo Šachové cvičebnice 2. – 3. díl.
Odkaz na Tréninkový deník pro Lehkou obtížnost.

Střední skupina
Obtížnost na úrovni řešení dvoutahových matů. Počátek tvorby repertoáru zahájení, seznamování s šachovými kombinacemi, nejdůležitějšími prvky strategie a základními koncovkami. Na úrovni Metodiky pro učitele a trenéry šachu 16. – 29. lekce, anebo Šachové cvičebnice 4. – 5. díl.
Odkaz na Tréninkový deník pro Střední obtížnost.

Těžká skupina
Obtížnost od úrovně řešení trojtahových matů výše. Hlubší tvorba repertoáru zahájení, propočet variant, hodnocení a plán hry, úvod do typových pozic, pěšcové i figurové koncovky. Na úrovni Metodiky pro učitele a trenéry šachu 30. – 40. lekce, anebo Šachové cvičebnice 6. – 7. díl.
Odkaz na Tréninkový deník pro Těžkou obtížnost.

Pro Lehkou skupinu jsou jednotlivé tréninky členěné na více kratších celků pro větší pestrost tréninku a udržení pozornosti mladších dětí. Naopak pro Těžkou skupinu členíme tréninky na menší počet delších úseků, které umožňují hlubší vniknutí do probíraných témat.

Mezi jednotlivými oblastmi šachu (zahájení, taktika, strategie, koncovky) je potřeba hledat souvislosti. Například při výuce zahájení můžeme začátečníka vést k pochopení vlastností figur a základních principů šachu; mírně pokročilému hráči můžeme na zahájeních zdůraznit taktické prvky; a pokročilejšího hráče učíme při zahájení hodnotit vznikající pozice a určovat vhodný plán hry.

K procvičování probíraných témat používáme testy My-Chess

Důležitým prvkem všech tří tréninkových plánů je pravidelné řešení taktiky a koncovek z šachových úkolů My-Chess. V samotném tréninkovém plánu je hlavně u Těžké skupiny záměrně méně taktiky a koncovek, protože pravidelnými úkoly My-Chess se tato oblast výborně nahrazuje. Velice důležitá je samozřejmě herní praxe, ideálně s trenérským dohledem a společným poučením.

Za dobrých okolností tyto tři Tréninkové deníky popisují cestu malého šachisty jeho 2. – 4. rokem šachového tréninku. Tréninkové deníky zatím nepokrývají 1. rok šachového tréninku, který je velmi variabilní (délka a četnost kroužků/tréninků, počet dětí ve skupině, mnoho různých trenérských přístupů, atd.). Této tematice se na My-Chess budeme věnovat formou článků o šachové práci v kroužcích, o práci s Šachovými cvičebnicemi, či procvičovacími testy a výukovými tématy.

Do budoucna chceme Tréninkové deníky dále rozvíjet a vylepšovat. Proto budeme rádi za všechny náměty a připomínky. Je mnoho cest jak učit šachy, nikdo nemá patent na tu jedinou správnou. Rádi rozvíříme diskuzi na tohle téma a budeme se navzájem inspirovat a rozvíjet.

Přihlášení uživatelé mají k dispozici všechny funkce My-Chess

Pro využití Tréninkových deníků naplno doporučujeme zdarma se registrovat v systému My-Chess. Získáte tak přístup ke všem funkcím výukového systému – procvičovacím testům, výukovým lekcím, statistikám, získávání zlaťáků a diamantů, kupování sběratelských šachových kartiček a řadě dalších užitečných pomůcek pro šachové zlepšování a motivaci k tréninku.

Martin Beil, my-chess.com

Příspěvek byl publikován v rubrice Mládež a jeho autorem je Miroslav Hurta. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.