Školení rozhodčích R2 a seminář rozhodčích R2 a R3, Zlín 5. 11. 2022

Komise rozhodčích Šachového svazu Zlínského kraje pořádá školení a seminář rozhodčích. Seminář (obnovení kvalifikace) a školení (nových rozhodčích) se budou konat v herně ŠK Zlín, DDM Astra, Kotěrova 4395. Více informací v propozicích.