Konkurzy na pořadatele krátkodobých soutěží JmŠS 2022 – 2023

STK JmŠS opět vyhlašuje konkurzy na pořadatele krátkodobých soutěží Jihomoravského šachového svazu ročníku 2022 – 2023. Jedná se o konkurzy na následující soutěže:

– přebor JmŠS v kategorii muži a ženy
– přebor JmŠS v kategoriích D18, H18, D20, H20
– přebor JmŠS seniorů
– přebor JmŠS v rapid šachu v kategoriích muži a ženy
– přebor JmŠS v rapid šachu v kategoriích D18, H18, D20, H20
– přebor JmŠS v rapid šachu seniorů
– přebor JmŠS v bleskovém šachu v kategoriích muži a ženy
– přebor JmŠS v bleskovém šachu v kategoriích D18, H18, D20, H20
– přebor JmŠS v bleskovém šachu seniorů
– přebor JmŠS v rapid šachu družstev
– přebor JmŠS v bleskovém šachu družstev
– přebor JmŠS ve Fischerových šachách

– přebor JmŠS v online rapid šachu a přebor JmŠS v online bleskovém šachu

Uzávěrka přihlášek do všech konkurzů je 30. 11. 2022.
Výsledky budou zveřejněny na webu JmŠS v průběhu prosince. Bližší informace naleznete na výše uvedeném odkazu, případně lze požádat o přímé zaslání materiálů ke konkurzům na e-mailu: Vladka_N@seznam.cz