Konkurz na vedoucího soutěže

STK JmŠS vyhlašuje konkurz na vedoucího soutěže, který bude pověřen vedením skupiny KPIIA. Uzávěrka přihlášek je 31.8.2022, přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu předsedkyně STK JmŠS.