Okresní přebor mládeže v rapid šachu 2022 s otevřenou účastí

Dne 21.5.2022 proběhne ve Vyškově Okresní přebor mládeže v rapid šachu 2022 s otevřenou účastí. Prezence je do 9:15 hod., hraje se tempem 2×15 + 5 s./tah, na 7 kol. Hraje se Besedním domě, Jana Šoupala 4, Vyškov. Jsou vypsány dva samostatné turnaje. Turnaj A je pro hráče ročník narození 2012 a mladší, turnaj B pro hráče ročník narození 2008 a mladší. Zvlášť budou vyhodnoceny kategorie HD8, HD10, HD12 a HD14.

Přihlášky zasílejte výhradně na mail turnaje.vyskov@centrum.cz do 19.5.2022 do 24:00 hod. Přihlášky zaslané po tomto termínu nebudou přijaty.

Na vaší účast se těší pořadatelé.

Propozice