Pozvánka na první část konference JmŠS 2022

Letošní Konference JmŠS proběhne opět jako dvoudenní. První část se uskuteční ve čtvrtek 17. února 2022 od 20 hodin jako videokonference.

Body jednání:

 • volba delegátů na Konferenci ŠSČR
 • anketa o zápočtu KPII na Fide Elo
 • různé

Pro videokonferenci potřebujete mít k dispozici internet a prohlížeč, optimálně mikrofon. Webkamera nutná není, mikrofon lze nouzově nahradit psanými komentáři. Videokonference se můžete zúčastnit také s pomocí mobilního telefonu/tabletu s nainstalovanou aplikací Jitsi Meet (aplikace je zdarma).

Konferenční místnost bude po dobu konference chráněna heslem. Přístupové údaje vám budou zaslány na e-mail před zahájením konference.

Odkaz na konferenční místnost: https://meet.jit.si/KonferenceJmSS2022.

Prosíme okresní šachové svazy, aby do pondělí 14. února 2022 zkontrolovali jména přihlášených zástupců (3 za každý okres, je dobré mít i zvolené náhradníky, kteří by byli připraveni zaskočit, kdyby ze zvolených delegátů někdo na poslední chvíli vypadl). Stejně tak o přístupové heslo může požádat kdokoli z členů JmŠS a ŠSČR, který má o jednání konference zájem. Hlasovací právo však budou mít jen delegáti zvolení svými okresními šachovými svazy.

Jednání konference bude zaznamenáno a zveřejněno.

Druhá část Konference JmŠS proběhne se všemi ostatními body někdy v letním období (předpokládáme klasickou formou osobního setkání, ale kdyby koronakrize neumožnila osobní účast ani v těchto měsících, pak by i toto jednání muselo proběhnout videoformou). O termínu této druhé části budeme včas (tedy nejméně měsíc předem) informovat prostřednictvím webu JmŠS.

Přihlašovací formulář


  Delegát OŠSFunkcionář JmŠS/ŠSČRHost


  Seznam přihlášených

  Delegáti s hlasovacím právem

  • MŠS Brno
   1. Cyril Slepov
   2. Jaroslav Bureš
   3. Vladimíra Šťastná
  • OŠS Blansko
   1. Alois Kunc
   2. Milan Boháček
   3. František Baláž
  • OŠS Brno venkov
   1. Aleš Dumek
   2. Pavel Krupica
  • OŠS Břeclav
   1. Miroslav Slavík
   2. Jiří Dostál
   3. Jiří Lukáš Tesař
  • OŠS Hodonín
   1. Petr Trávníček
   2. Zdeněk Uřičář
  • OŠS Vyškov
   1. Karel Hruška
   2. Radim Majetič
   3. Vít Vykoukal
  • OŠS Znojmo
   1. Radek Skoumal
   2. Tomáš Rösner
   3. Vladimír Losík

  Funkcionáři JmŠS/ŠSČR

  1. Rostislav Svoboda
  2. Jan Gorčák
  3. Ondřej Zámečník
  4. Ladislav Záruba
  5. Miroslav Hurta

  Hosté

  1. Jaroslav Hejný
  2. Stanislav Vémola
  3. František Režný
  4. Dominik Fryda

  4 komentáře u „Pozvánka na první část konference JmŠS 2022

  1. Ad1./ Snad mi někdo z KR/VV odpoví.
   Ad2./ Děkuji za částečné vyjádření k mému dotazu, vyjádření Michalu Šípkovi jsem četl. Je škoda, že nikdo z VV neví, kteří rozhodčí v JmŠS mají oprávnění k rozhodování soutěží se zápočtem na FIDE. V seznamu rozhodčích FIDE na svazovém webu https://arbiters.fide.com/wp-content/uploads/Database/List_of_Arbiters.pdf je pod CZE mnoho známých jmen, kolik je jich z JmŠS?
   Předpokládám z výkladu, že každá skupina KP II by pak měla svého rozhodčího, ved. KPII B Miroslav Hurta má FA a v KPII C Radek Skoumal má NA, jen ved. sk. A Milan Boháček oprávnění nemá, jistě si ho rád případně získá.
   Váš návrh je reálný a neklade žádných překážek k zápočtu výsledků z KPII na FIDE, díky za Vaše stanovisko.
   Pokud nebudou znovu přítomní delegáti ovlivněni negativním vystoupením některých členů VV jako před lety, věřím, že delegáti budou hlasovat v souladu s výsledkem proběhlé ankety.

  2. Dobrý den, pane Vémolo,
   co se týče účasti na konferenci, předpokládám, že Radka Slepánková s účastí počítá, u členů RK si nejsem jistá, takže k první otázce se dál vyjadřovat nebudu.
   Pokud jde o anketu, informace o tom, že výsledky ankety budou na konferenci diskutovány a že konference může schválit změny již od následující sezóny je uvedena přímo v zadání ankety. Z toho tedy vyplývá, že delegáti budou o zápočtu KPII na Fide Elo hlasovat. Pokud bude nadpoloviční většina delegátů hlasovat pro zápočet, bude KPII započítána na Fide Elo už od následující sezóny.
   Co se týče rozhodčích, už jsem na podobný dotaz odpovídala Michalu Šípkovi pod článkem s výsledky ankety, ale vložím odpověď i sem. Takové množství rozhodčích s licencí, kteří by pokryli všechny zápasy KPII, nemáme. Rozhodně ale nebudeme nutit družstva, aby rozhodčím licenci zaplatila. Budeme postupovat stejně jako v KPI, kdy je na Fide hlášen jeden hlavní rozhodčí, který licenci má. Rozhodčí jednotlivých zápasů, kteří na Fide hlášeni nejsou, pak licenci mít nemusí. V očích Fide tedy KPI probíhá jako sraz 12 družstev, kteří vzájemné zápasy odehrají na jednom místě pod dohledem jednoho hlavního rozhodčího. Pokud bude zápočet KPII na Fide Elo schválen, budeme stejným způsobem postupovat i v KPII.

  3. Písemné dotazy na jednání 1. části konference:

   1./ V seznamu delegátů/hostů/funkcionářů chybí předsedkyně JmŠS, nebude asi přítomen jednání i 1. místopředseda a předseda RK, mohl bych prosím požádat RK/VV o krátkou zprávu, jak bylo splněno přijaté usnesení z minulé konference 2021?
   2./ Na programu jednání je anketa o zápočtu KPII na FIDE Elo, je možné předem zveřejnit seznam rozhodčích v JmŠS, kteří mají oprávnění soutěž rozhodovat se zápočtem na FIDE? V členské db ŠSČR tento údaj chybí!
   Bude podána jen zpráva, nebo budou přítomní delegáti také hlasovat o zavedení zápočtu na FIDE v KPII od příštího soutěžního ročníku?
   Nemohli by současní členové VV předem zveřejnit svoje stanovisko, proč to zase nepůjde? Také je možná varianta předložení návrhu, co je potřeba udělat, aby byl zápočet na FIDE umožněn. Při schválení zápočtu je vhodné oslovit další zájemce z řad rozhodčích, aby získali oprávnění k řízení soutěže/zápasu a upravit pak návrh rozpočtu na rok 2022 o částku poplatku za přidělení oprávnění FIDE.

   • Dobrý den,
    já jsem účast neplánoval (volba delegátů na Konferenci ŠSČR a otázka FIDE ELO v KPII doufejme dozor RK nepotřebuje), ale když předpokládám dotazy, tak se připojím.

    Ohledně licencovaných rozhodčích pro KPII bych se ani neomezoval na JmŠS, požadovanou službu může odvést libovolný licencovaný rozhodčí, který je seznámen s okolnostmi.

    Ohledně usnesení z Konference JmŠS 2021:
    – RK zatím nemá čerpání rozpočtu za rok 2021, takže nemohla vyhodnotit ani změny v bodu usnesení I.4.
    – III.1. není splněno, zpráva předsedkyně JmŠS ke Konferenci 2021 na webu není.
    – III.2. návrh rozpočtu na rok 2022 RK nemá, není možné posoudit.
    – III.3. splněno, anketa o zápočtu KPII na FIDE ELO uspořádána a výsledky prezentovány.

  Komentáře nejsou povoleny.