Uzavřený krajský přebor mládeže v rapid šachu

Naplánovaná událost Krajský přebor Mládež Pozvánka Turnaje
Líšeňská 4515/80, 615 00 Brno-Židenice https://www.bowlingbrno.cz/cz/kontakt/ Mapa

V sobotu 5. února 2022 se bude konat Uzavřený krajský přebor mládeže v rapid šachu. Turnaj je součástí Jihomoravského krajského přeboru mládeže v rapid šachu pro sezónu 2021/2022 a pořádá ho Šachová škola HŘÍBATA, pobočný spolek Jezdců Brno. Hrát se bude, pokud to epidemická situace dovolí, v salónku Bowling Brno. Turnaj je rozdělen na dva samostatné turnaje. Turnaj A je určen pro hráče ročník narození 2012 a mladší, turnaj B pro hráče ročník narození 2008 a mladší. Právo účasti mají pouze členové JmŠS, kteří budou splňovat protiepidemické opatření.

Vzhledem k probíhající pandemii je celkový počet hráčů omezen na 50 (rozhodující je pořadí doručení přihlášek). Přihlášky zasílejte na adresu brno@bures1993.cz nejpozději do 2.2.2022, přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, rok narození, klub a turnaj, který bude hráč/hráčka hrát. Během hry nebude umožněn vstup divákům. Občerstvení je možné si objednat v restauraci Bowling Brno.

Co se týká protiepidemických opatření, budou přizpůsobena aktuální epidemické situaci a vydaným nařízením. Požadavky pro vstup do hracích prostor a pro samotný průběh turnaje budeme aktualizovat na webu Jihomoravského šachového svazu. Další podrobnosti k turnaji najdete v přiložených propozicích.

Seznam přihlášených hráčů

Stav přihlášených k 2.2.2022: přihlášeno 49 hráčů, zůstává poslední 1 volné místo!

Všichni účastníci turnaje odevzdají před vstupem do hrací místnosti vyplněné a podepsané Čestné prohlášení. Pokud tak neučiní, nebudou vpuštěni do hrací místnosti a budou z turnaje vyřazeni.