Podpora mladých talentů v lednu a v únoru roku 2022

Komise pro práci s talenty vyhlašuje grantové řízení

„Podpora mladých talentů v lednu a v únoru roku 2022“

Cíl projektu:

Podpořit talentované hráče a jejich trenéry při účasti na kvalitních naživo hraných turnajích na domácí nebo zahraniční scéně, kde se střetnou se silnými soupeři.

O jaké turnaje je možné žádat:

Turnaje hrané naživo ve vážném tempu.

Kdo může o grant zažádat:

O podporu mohou žádat dospělí talenti, trenéři, rodiče nebo klub hráčů či hráček z Listiny talentů. Tento grant je určen pro turnaje začínající mezi 1. lednem a 28. únorem 2022.

Výše grantového příspěvku:

Minimální ani maximální výše příspěvku není určena.

Příjem žádostí:

  • Uzávěrka je v neděli 19. 12. 2021 ve 23:59.
  • Vyplněnou žádost, která bude obsahovat název turnajů a termíny zasílejte na adresu petr.pisk@centrum.cz Prosím přidejte předpokládané náklady, jméno trenéra a způsob spolupráce při turnaji (osobně, skype,…).
  • O doručení žádosti budou žadatelé zpraveni emailem.

Hodnotící kritéria:

  • Kvalita a přiměřenost turnaje
  • Kvalitní trenérské zázemí při akci

Vyhodnocení:

Žádosti vyhodnotí Komise pro práci s talenty. Všichni úspěšní žadatelé budou informováni o výsledku a o výši dotace, kterou obdrželi. Tato informace bude prezentována na webu chess.cz.

Úspěšní žadatelé budou povinni sepsat do 7 dnů od skončení turnaje o své účasti zprávu (ve wordu), která bude prezentována v komunikačních kanálech ŠSČR. Dále zaslat všechny své partie z turnaje ve formátu pgn a taktéž minimálně jednu vlastní okomentovanou partii z turnaje (ve formátu pgn). Trenérský doprovod je povinen do 7 dnů od skončení turnaje sepsat neveřejnou hodnotící zprávu o svěřenci i o turnaji. Splnění všech podmínek, resp. úroveň článku, analýzy i hodnocení, bude mít vliv na další grantová řízení!

Další informace:

Na přidělení grantu nemá žadatel právní nárok.

Úspěšní žadatelé jsou na turnajích povinni jednat v zájmu dobrého jména šachové hry a mládežnické reprezentace ČR.

Kontaktní osoba pro případné konzultace:

Příspěvek byl publikován v rubrice Mládež a jeho autorem je Miroslav Hurta. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.