Městský přebor Brno pozastaven

Děkuji všem kapitánům za vyjádření k situaci, která komplikuje zdárný průběh a regulérnost soutěže MP Brno – město. Po pečlivém zvážení všech okolností s přihlédnutím na Vaše názory a po poradě s vedoucím Městského šachového svazu Brno panem Chmelíčkem, jsem se rozhodl s okamžitou platností soutěž pozastavit. Pokud se situace zlepší, tak Vás budeme včas o obnovení soutěže informovat. 

Přeji všem pevné nervy a hlavně zdraví!

Radek Skoumal vedoucí soutěže