Pozvánka na losovací schůzi krajských přeborů JmŠS

Losovací schůze krajských přeborů JmŠS 2021/2022 se uskuteční v neděli 19.9.2021 od 09:30 hodin na novém místě – v Bowling centru Brno na adrese Líšeňská 80, Brno – účast na losovací schůzi ale není povinná. Termín pro odeslání soupisek je letos až po losovací schůzi – do pátku 24.9.2021. Nedostatky v soupiskách (chybějící hostovací lístky apod.) je zapotřebí odstranit nejpozději do 1. 10. 2021.

Vzhledem k platným protiepidemiologickým opatřením je účast na losovací schůzi možná pouze v případě negativního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, dokončeného očkování nebo prodělané nemoci covid-19 během posledních 180 dní. Splnění podmínek každý účastník doloží vyplněním a podepsáním čestného prohlášení. Po losovací schůzi bude od 10 hodin následovat Konference JmŠS 2021.