Návrh na změnu rozpočtu Jihomoravského šachového svazu 2021

KÓD VÝDAJE: 712

NÁZEV VÝDAJE: RESTART JMŠS – ONLINE ŠACHOVÉ TURNAJE

Popis: Rok 2020 byl pro všechny členy Jihomoravského šachového svazu náročný. Nejtěžší situaci měli pořadatelé turnajů. Při pořádání turnajů je velmi těžké skloubit požadavky Ministerstva zdravotnictví a požadavky samotných hráčů. Každý pořadatel turnaje „se nachází jednou nohou ve vězení, protože nikdo dopředu neví, jaká opatření budou v den konání turnaje platit“.

Myslím si, že všichni aktivní pořadatelé z Jihomoravského šachového svazu by si zasloužili mimořádnou finanční podporu. Z tohoto důvodu vznikl můj návrh RESTART JMŠS – ONLINE ŠACHOVÉ TURNAJE. V rámci tohoto programu by se rozdělilo 45 000 Kč mezi 15 pořadatelů. Každý pořadatel by obdržel 3 000 Kč.

Jmenovitý seznam pořadatelů podle abecedy:

1. Boháček Milan, ročník narození 1987

2. Bureš Jaroslav, ročník narození 1993

3. Hruška Karel, ročník narození 1971

4. Hubený Pavel, ročník narození 1965

5. Kocí Miloš, ročník narození 1960

6. Kubát Pavel, ročník narození 1983

7. Kureš Miroslav, ročník narození 1965

8. Musil Vladimír, ročník narození 1964

9. Řehůřek Lukáš, ročník narození 1980

10. Slavík Miroslav, ročník narození 1981

11. Šimík František, ročník narození 1952

12. Šípek Michal, ročník narození 1977

13.Ševčík David, ročník narození 1991

14.Vémola Stanislav, ročník narození 1944

15. Vyskočil Neklan, ročník narození 1972

Co musí pořadatel splnit, aby dostal mimořádný finanční příspěvek?

1. Uspořádat online šachový turnaj.

2. Turnaj se musí uskutečnit mezi 1.10.2021 až 31.12.2021.

3. O proběhnutém turnaji musí být zveřejněn do 15.1.2022 článek na webu Jihomoravského šachového svazu.

4. Nárok na finanční dotaci má pouze ten, kdo splni všechny požadavky.

Autorem návrhu je Jaroslav Bureš, ročník narození 1993.

Návrh by se měl projednat 19.9.2021 na konferenci Jihomoravského šachového svazu.