Druhá část konference JmŠS 2021

Konference JmŠS proběhne v neděli 19. září 2021 od 10:00 v Bowling centru Brno. VV JmŠS se obrací na všechny okresní šachové svazy, aby na Konferenci vyslaly své delegáty. Hlas rozhodující mají na konferenci vždy 3 delegáti z každého OŠS (celkem 21 delegátů), ale jednání je veřejné a všichni příznivci jihomoravského šachu jsou zváni.

Vzhledem k platným protiepidemiologickým opatřením je účast na konferenci možná pouze v případě negativního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, dokončeného očkování nebo prodělané nemoci covid-19. Splnění podmínek každý účastník doloží vyplněním a podepsáním čestného prohlášení, jehož vzor je součástí pozvánky.

Materiály ke konferenci budou průběžně doplňovány:

Pozvánka na Konferenci (pdf)

Návrh jednacího řádu (pdf)

Zpráva předsedkyně STK (pdf)

Vyhodnocení konkurzů pro sezónu 2020/2021 (pdf)

Zpráva komise rozhodčích

Zpráva komise mládeže (pdf)

Zpráva revizní komise (pdf)

Zpráva hospodáře za rok 2019 + rozpočet (pdf; doplnění zprávy z loňské konference)

Zpráva hospodáře za rok 2020 + rozpočet (pdf; doplnění zprávy z loňské konference)

Rozpočet JmŠS na rok 2021 (pdf)

Zpráva předsedy JmŠS