Školení a seminář rozhodčích R3 a R2

V neděli 12. 9. 2021 se v prostorách Mendelovy univerzity uskuteční školení rozhodčích 3. třídy a seminář rozhodčích 2. a 3. třídy. Ve stejném termínu je plánováno i školení rozhodčích 2. třídy – propozice školení R2 budou brzy zveřejněny. Školení je určeno všem zájemcům o základní kvalifikaci rozhodčího, účastí na semináři je možné prodloužit platnost rozhodcovských tříd. Na školení či seminář je zapotřebí se přihlásit do 7. 9. 2021.

Seminář je přístupný pouze pro účastníky bez příznaků virového onemocnění, kteří jsou dále očkováni, nebo prodělali onemocnění COVID-19 před méně než 180 dny, nebo mají negativní test na COVID-19, což účastníci stvrdí podpisem čestného prohlášení.