Pokyny k sobotnímu KP žáků v rapidšachu v Hodonicích

Přinášíme doplňující pokyny k sobotnímu KP žáků:

Účastníci mohou vstupovat do objektu pouze s vyplněným čestným prohlášením (u dětí ho musí podepsat rodiče nebo zákonní zástupci), které pořadatelům předloží k nahlédnutí (pořadatelé ho tedy nebudou vybírat, ale každý ho má u sebe pro případ kontroly příslušných orgánů).

Všichni musí mít ve vnitřních prostorách nasazeny respirátory (u dětí stačí roušky). Výjimku z tohoto pravidla mají:

a) rozhodčí turnaje

b) trenéři výprav (trenérem se rozumí osoba, která má v databázi šachového svazu údaj o zisku nějaké trenérské třídy)

c) hráči po dobu hry vlastní partie (po dohrání se stávají diváky a musí vnitřní prostory buď opustit, nebo si nasadit roušku).

ŠSČR již zveřejnil přímo postupující na republikové mistrovství. Ti tedy nemusí (ale mohou) krajský přebor hrát. Jedná se o Vojtěcha Karafiáta (kategorie H12), Tobiáše Komárka (H10), Mikuláše Hladkého (H10) a Marii Vavřínkovou (D14).

Počty postupujících z našeho kraje jsou následující: D14 – 2 místa, D12 – 2 místa, D10 – 3 místa, H14 – 3 místa, H12 – 5 míst, H10 – 5 míst. Vzhledem k malému počtu přihlášených k hodonickému turnaji je tak velká šance na postup do republiky.