Zrušení soutěží družstev řízených JmŠS v sezóně 2020/2021

STK JmŠS z pověření konference JmŠS rozhodla o zrušení soutěží družstev řízených JmŠS, tedy KPI, KPIIA, KPIIB a KPIIC. Právo přihlásit družstvo do KPI, KPIIA, KPIIB a KPIIC soutěžního ročníku 2021/2022 mají oddíly tak, jak je měly na základě výsledků soutěžního ročníku 2019/2020. Oprávněným účastníkům, kteří již uhradili startovné a poplatek na LOK a FRL v soutěžním ročníku 2020/21, se toto startovné a poplatek započítá a startují v soutěži bez povinnosti uhradit nový poplatek.

Konference JmŠS současně uložila okresním šachovým svazům rovněž zrušit své okresní přebory družstev ročníku 2020/2021.

4 komentáře u „Zrušení soutěží družstev řízených JmŠS v sezóně 2020/2021

 1. Rozhodnutí STK JmŠS považuji za správné, platit poplatek 2x jen po odehrání 1 kola v KPI je nelogické. Jen výše uvedená odpověď mohla být v článku uvedena. Navýšení částky 4.800,- Kč za poplatky na FRL by se mělo projevit v návrhu rozpočtu pro rok 2021. Návrh STK na zrušení poplatku na FRL v KPI bude schvalovat VV JmŠS, nebo až konference?

  • Rozhodnutí STK bude schvalovat VV JmŠS – v podstatě už je v tuto chvíli schváleno (nadpoloviční většina členů VV se vyjádřila pro prominutí poplatků družstvům). Konference bude schvalovat až návrh rozpočtu na rok 2021, který s touto částkou samozřejmě bude počítat. Vzhledem k tomu, že ŠSČR započítá poplatky na LOK uhrazené na sezónu 2020/2021 do následující sezóny, tak se fakticky o navýšení rozpočtu nejedná – fakturovaná částka za poplatky na LOK a FRL bude výrazně nižší než v uplynulých letech,

 2. V článku chybí informace z aktualizace šachových soutěží k 31.1.2021 na svazových stránkách:
  Oprávnění účastníci v soutěžích, ve kterých již bylo odehráno alespoň jedno kolo a to již bylo započteno na listinu FIDE, budou hradit nový poplatek. Jeho výše je 400 Kč.

  V KPI JmŠS bylo odehráno již 1. kolo a tak družstva, která se opět přihlásí do nového ročníku 2021/2022 budou muset znovu zaplatit jen poplatek na FRL.

  Informace pro soutěže družstev, které jsou řízené krajskými šachovými svazy
  Krajským šachovým svazům, které uhradily Šachovému svazu České republiky poplatky za zápočet mistrovských soutěží družstev za zápočet soutěží na LOK a listinu FIDE za soutěžní ročník 2020/21, budou tyto poplatky započteny beze zbytku u nezahájených soutěží. U soutěží, které jsou ratingovány na listině FIDE, byly zahájeny a nejméně jedno kolo bylo již na listině FIDE započteno, budou hradit poplatky FIDE v soutěžním ročníku 2021/22 znovu.

  • Co se týče poplatků za zápočet na FRL, rozhodli jsme se postupovat jinak než ŠSČR. Protože FIDE u zahájených soutěží (odehráno alespoň 1 kolo) odmítla poplatky vrátit, rozhodl ŠSČR, že družstva budou muset v příští sezóně poplatek na FRL znovu uhradit. V STK jsme se většinově shodli na tom, že nechceme, aby družstva musela poplatek za FRL platit znovu, takže tento poplatek po družstvech chtít nebudeme a uhradí ho JmŠS. Proto se v článku píše o obou poplatcích (za LOK i FRL) s tím, že se uhrazený poplatek započítá všem družstvům do dalšího ročníku. Vnímáme to jako vstřícný krok vůči družstvům, která zaplatila za službu, kterou nedostala.

Komentáře nejsou povoleny.