Přerušení soutěží – aktuální informace k soutěžím družstev

Přestože informace na webu ŠSČR z posledních dní naznačují, že by mohlo dojít k obnovení soutěží družstev, podmínky, za kterých se budou moci sportovní soutěže konat, stále nebyly vládou a ministerstvem zdravotnictví jednoznačně stanoveny. Na stránkách Národní sportovní agenturyMinisterstva zdravotnictví sice byla zveřejněna aktualizovaná opatření PES pro sportovní aktivity, ze kterých vyplývá, že omezení počtu účastníků na maximálně 10 osob platí jen pro přípravu (tréninky), v usnesení vlády je ale stále uvedeno, že ve vnitřních prostorách staveb je možné provozovat jen individuální sporty a v jeden čas může být přítomno nejvýše 10 osob. Aktuální opatření PES navíc ukládají pravidelné testování rozhodčích a realizačních týmů – z tabulky přitom není jasné, zda se toto opatření týká jen profesionálních nebo i amatérských soutěží. Ještě na začátku týdne přitom bylo opatření ohledně testování jen doporučené.

Protože průběžně zveřejněná a bohužel neustále měněná opatření přinášejí více otázek než odpovědí, STK JmŠS došla k rozhodnutí, že za této situace zatím nedojde k obnovení soutěží družstev. STK JmŠS tedy nebude do konce roku 2020 nařizovat žádné termíny soutěží. Jakmile se situace vyjasní a bude možné v soutěžích družstev pokračovat, budeme vás co nejdříve informovat. Protože některá družstva vyjádřila ochotu hrát v navrhovaných náhradních termínech (20.12.2020 a 3.1.2021), pokud bude možné hrát, doporučujeme tyto termíny využít pro sehrání vzájemných zápasů družstev z téhož oddílu.

Uvědomujeme si, že jsme vás ponechávali dlouhou dobu v nejistotě, ale nebyl to záměr – nechtěli jsme podzimní část soutěží odpískat předčasně ale ani být přehnanými optimisty. Věřte, že i pro nás je rozhodování o soutěžích v situaci, kdy se neustále mění pravidla hry, velmi složité. Děkujeme za pochopení a v případě jakýchkoliv dotazů se samozřejmě obracejte na vedoucí soutěží i na mě.

za STK JmŠS

Vlaďka Šťastná