Rozpis a přihláška do Krajského přeboru družstev mládeže 2020/21

Soutěž je určena družstvům z oddílů registrovaných v JmŠS, případní další zájemci mohou startovat pouze mimo soutěž. Družstvo tvoří pět hráčů, kteří musí splňovat podmínky uvedené v rozpisu soutěže. Hrací tempo je 2×60 minut na partii. Předpokládají se tři utkání za den. Termíny srazů jsou 7.11. (místa dle dohody), 5.12. (Zastávka) a 6.2. (Vyškov).

Novým vedoucím soutěže je Radek Skoumal (radys73@gmail.com). Přihlášky zasílejte pomocí formuláře níže do 1.11.2020. Startovné ve výši 400 Kč se připočte k fakturám rozesílaným v první polovině příštího roku.

Přihlašovací formulář

Přihlašujeme do Krajského přeboru družstev mládeže 2020/2021 v šachu oprávněné družstvo našeho oddílu, klubu.

Jsme seznámeni a souhlasíme s Rozpisem soutěže a zavazujeme se uhradit veškeré náklady s účastí v soutěži spojené a soutěž řádně dohrát.

    Údaje o družstvu:

    Zodpovědné osoby:

    Doplňující údaje:


    AnoNe