Pozvánka na losovací schůzi krajských přeborů JmŠS

Losovací schůze krajských přeborů JmŠS 2020/2021 se uskuteční v neděli 20.9.2020 od 10:00 hodin na tradičním místě – v klubovně Lokomotivy Brno v dvorním traktu ZŠ Staňkova. Termín pro odeslání soupisek je o týden dříve – tedy do neděle 13.9.2020. Nedostatky v soupiskách (chybějící hostovací lístky apod.) je zapotřebí odstranit nejpozději do termínu losovací schůze – účast na losovací schůzi ale není povinná.