Zdařilé tréninkové soustředění ve Chvalovicích

Ve dnech 7 – 9. srpna uspořádal šachový klub GPOA Znojmo víkendové tréninkové soustředění ve Chvalovicích. V příjemném prostředí vinařského podniku rodiny Adámkových se nakonec sešlo dvanáct dětí a mládežníků. Deset hráčů bylo z pořádajícího klubu a dva  „přespolní“.

Úderem patnácté hodiny zahájil první tréninkový blok šéftrenér klubu KM Zdeněk Molík na téma pasti v zahájení. Probrány byly nejběžnější zahájení a typické chyby, kterých se mladí hráči dopouští v první fázi partie. Po šesté hodině následovala večeře a volná zábava, která byla využita k hraní volných partií a ostatních deskových her. V sobotu po osmé hodině ranní následoval budíček a vydatná snídaně, kterou připravila obětavá paní Adámková. Zdeněk vstal o dvě hodiny dříve a čas, kdy mnozí ještě spali a lenošili využil k uběhnutí dvaceti kilometrů, dle jeho slov – malé rozcvičce. Sobotní tréninkový blok pokračoval na téma tvorba mistrů světa. Zde se mládežníci dozvěděli, že první mistr světa Wilhelm Steinitz byl z Prahy, jak hrál dr. Lasker, kdo to byl Capablanca, Bobby Fischer a ostatní. Zdeněk v tomto bloku předvedl partie každého z mistrů a výklad doplnil exkurzem do historie, doby a kulturně – společenského prostředí, kdy jednotliví mistři žili a hráli. Zmíněny byly také turnaje kandidátů a zápasy mistrů světa.

Po polední pauze následovala prohlídka pěchotního srubu „Zatáčka“ u státní hranice. Srub byl jako lehké opevnění rozestavěn v roce 1937, jeho dokončení znemožnila Mnichovská dohoda a druhá světová válka. Dostavěn byl až po druhé světové válce, kdy byl osazen zbraněmi a ostatním vybavením. V majetku armády byl do devadesátých let, později chátral než byl převzat partou nadšenců z klubu vojenské historie. Kluky se zajímali o jednotlivé zbraně, které si také důkladně prohlédli a pan průvodce nestačil odpovídat na všetečné dotazy. V odpoledním tréninkovém bloku se k naší skupině připojili také pan Erat se svými syny, jenž hrají za rakouský klub SV Hollabrunn a náš druhý trenér Jakub Marek. Závěrečným tématem byly koncovky, od těch jednoduchých až po ty složitější. Po večeři nám Jakub zahrál na kytaru a část účastníků se věnovala opět volným partiím a deskovkám.

Pěchotní srub „Zatáčka“

V neděli  dopoledne se uskutečnil turnaj, kterého se zúčastnilo celkem šestnáct hráčů. Vítězem rapidu (Chess-Results), který byl hrán tempem na 15 minut a sedm kol se stal Radek Nekvasil. Po vyhlášení výsledků následovalo krátké zhodnocení akce, následoval oběd a účastníci se rozjeli do svých domovů.

Co dodat na závěr? Sluší se především poděkovat rodině Adámkových za vynikající péči a za zapůjčení prostor a ubytovacích kapacit. Děkujeme také všem za účast a věříme, že pro mnohé byla tato akce přínosná po šachové stránce. Budeme se těšit na další ročník!