Informace k mistrovským republikovým soutěžím mládeže

Komise mládeže ŠSČR připravila pracovní informační materiál ohledně mládežnických soutěží, který je zveřejněn k případným připomínkám. Projednáván bude na jednání VV ŠSČR po Velikonocích v úterý 14. dubna.

Přehled soutěží KM ŠSČR v roce 2020

U všech šachových soutěží družstev, které jsou řízeny svazem, nadále platí předchozí informace o jejich přerušení.