Záhada bílé věže

O okresních přeborech družstev se na těchto stránkách téměř vůbec nepíše, což je jistě škoda. Možná je to způsobeno nedostatečnou hmotnou motivací vedoucích soutěžích (to v krajských přeborech je publikování zpráv zahrnuto v odměně vedoucího soutěže), či nedostatečnou kontrolou ze strany okresních šachových svazů (publikování článků v krajských soutěžích u nás hlídá přísná šéfová STK a v případě opomenutí ve vedoucí soutěže na neplnění povinností ihned upozorněn). Když se ale v utkání městského přeboru potkají fotograf (Radek Skoumal) s novinářem (Jan Kalendovský), je vznik fotoreportáž téměř zaručen i bez jakýchkoli hmotných motivací a přísného dohledu. Přečtěte si, jak se v městském přeboru mj. řešila záhada bílé veže.