Vyškovský přebor škol

Až po šesti týdnech k nám dorazila fotoreportáž Radky Slepánkové. Když se do ní začtete, možná důvod zpoždění objevíte – Všechny tři kategorie okresního kola vyhráli zástupci okresního města.A to se přece musí pořádně oslavit! To pak ale na psaní příspěvku nezbývá čas… Ale teď vážně: na tomto webu jsme vděčni za každý článek, jenž referuje o šachovém dění v našem kraji, byť by byl zveřejněn i se zpožděním. Vyškovákům za uspořádání kola děkujeme a jejich zástupcům přejeme v krajském kole mnoho zdaru.