Pořadí KP mládeže v rapidšachu

Na jakékoli závěry je ještě brzy, ale nelze si nevšimnout, že po dřívější hegemonii Durasu či Lokomotivy Brno anebo Kuřimi je letos krajská špička rovnoměrně rozdělena mezi více oddílů našeho kraje. Excelová tabulka (nepřehlédněte prosím, že má šest listů) přiložená k tomuto článku zachycuje stav po prvním turnaji v Brankovicích. Je třeba, aby oddíly registrovaly všechny své členy, a to nejen kvůli tomu, že jejich umístění pak nemůže být do seriálu KP započítáno, ale třeba i proto, že účast dětí je možno započítat do výkazu činnosti pro získání finanční podpory z projektu podpory šachových oddílů a kroužků. 

Vedoucí a trenéry žádáme jako vždy o kontrolu správnosti údajů uvedených v tabulce. Případné nesprávnosti hlaste prosím autorovi tohoto článku.

Tabulka již další víkend dozná změn, protože v sobotu 21. prosince proběhne druhý turnaj seriálu, a to v Ratíškovicích. Přihlášky se pořadatelům podávají do 19. prosince.