Seminář trenérů a vedoucích šachových kroužků

Srdečně zveme všechny zájemce o práci se šachovou mládeží (jak ty zkušené, tak třeba i ty, co o této práci teprve přemýšlejí) na akci, jež je koncipována jako přátelské setkání, na němž postupně probereme témata:

1) Jak přitáhnout děti k šachu a udržet jejich zájem

2) Jaké tréninkové materiály se ve výcviku osvědčily (přivítáme, když trenéři dovezou své vlastní      materiály, které při tréninku používají a osvědčily se jim)

3) Vhodné domácí úkoly.

4) Kde hledat vhodné materiály a jak je poznat.

5) Nejčastější chyby trenérů.

6) Spolupráce s rodiči a školou.

Poplatek pro účastníky: 0- Kč. Seminář je hrazen z prostředků Šachového svazu České republiky, a proto je pro všechny zájemce zdarma, účastníci si však hradí své cestovní náklady. Propozice stanovily uzávěrku přihlášek na 21. listopad.