Konkurzy na pořadatele krátkodobých soutěží JmŠS 2019 – 2020

STK JmŠS opět vyhlašuje konkurzy na pořadatele krátkodobých soutěží Jihomoravského šachového svazu ročníku 2019 – 2020. Jedná se o konkurzy na následující soutěže:

– přebor JmŠS v kategorii muži a ženy
– přebor JmŠS v kategoriích D18, H18, D20, H20
– přebor JmŠS seniorů
– přebor JmŠS v rapid šachu v kategoriích muži a ženy
– přebor JmŠS v rapid šachu v kategoriích D18, H18, D20, H20
– přebor JmŠS v rapid šachu seniorů
– přebor JmŠS v bleskovém šachu v kategoriích muži a ženy
– přebor JmŠS v bleskovém šachu v kategoriích D18, H18, D20, H20
– přebor JmŠS v bleskovém šachu seniorů
– přebor JmŠS v rapid šachu družstev
– přebor JmŠS v bleskovém šachu družstev
– přebor JmŠS ve Fischerových šachách

Uzávěrka přihlášek do všech konkurzů je 30. 11. 2019.
Výsledky budou zveřejněny na webu JmŠS v průběhu listopadu. Bližší informace naleznete v příloze, případně lze požádat o přímé zaslání materiálů ke konkurzům na e-mailu: Vladka_N@seznam.cz