Losovací schůze krajských přeborů JmŠS

Losovací schůze krajských přeborů JmŠS 2019/2020 se uskuteční v neděli 29.9.2019 od 10:00 hodin na tradičním místě – v klubovně Lokomotivy Brno v dvorním traktu ZŠ Staňkova. Termín pro odeslání soupisek je o týden dříve – tedy do neděle 22.9.2019. Nedostatky v soupiskách (chybějící hostovací lístky apod.) je zapotřebí odstranit nejpozději do termínu losovací schůze – účast na losovací schůzi ale není povinná.