Účastnická listina krajských přeborů je kompletní

Do krajských přeborů se ve stanoveném termínu přihlásila všechna oprávněná družstva. Do 10.8.2019 je zapotřebí uhradit startovné a pokuty z uplynulé sezóny – platbu provádějte na základě obdržené faktury.

Dalším důležitým termínem je termín odeslání soupisek – ty je zapotřebí odeslat vedoucím soutěží do 22.9.2019. Do 26.9.2019 vedoucí soutěží zveřejní přehledy soupisek se zjištěnými nedostatky. Nedostatky (např. chybějící potvrzení o hostování apod.) je nutné odstranit do termínu losovací schůze, která se uskuteční v neděli 29.9.2019 v na tradičním místě – v klubovně Lokomotivy Brno.