Krajské tréninkové středisko mládeže v roce 2019

I v této sezóně pokračuje projekt finančních příspěvků na činnost krajského tréninkového centra mládeže. V našem kraji se poskytnutý příspěvek z ŠSČR použije na zajištění trenérů při krajském tréninkovém soustředění 11. – 12. května ve Vyškově a dále jako příspěvek na zajištění odměn trenérů ve střediscích mládeže. Ta loni pracovala v centrech:

1) Duras Brno
2) Lokomotiva Brno
3) ŠK Kuřim
4) Brankovice – Vacenovice – Vyškov
5) Ratíškovice

Tato střediska sice trénují děti převážně ze svých oddílů, ale nebráníme se zapojení dalších zájemců o trénink z řad jiných klubů. ŠSČR zakazuje příspěvek používat pro individuální trénink. Proto oddíly, které mají jen jednoho talenta, se za účelem tréninku buď sdruží a vytvoří tréninkové centrum nové (předpoklad je kvalifikovaný trenér II. třídy), aby v trénované skupině byli nejméně talenti dva (pak už jde o skupinový trénink), anebo se připojí k výše uvedeným větším tréninkovým střediskům mládeže.

Příspěvek na odměnu trenéra je garantován v minimální výši, kterou ukazuje přiložená tabulka. U každého žáka je uvedena minimální částka, která se dá na odměnu použít. Do tréninků mohou být zařazeni i žáci v tabulce neuvedení, na ně se však žádný příspěvek neobdrží.

Od vedoucích tréninkových středisek potřebuji do 31. října 2019 zaslat výkaz o trénincích (u každé schůzky vždy uvést datum tréninku, rámcovou náplň schůzky a jmenovitou účast dětí) a přiložit fotokopii účetního dokladu o odměně trenéra.

Dotace oddílům na tréninky by pak měla být poukázána do konce roku.

Závěrem prosím vedoucí oddílů a tréninkových středisek o kontrolu správnosti jmen v tabulce uvedených a správnosti počtu získaných bodů.

Tabulka