Zpráva o činnosti MěŠS Brno město za rok 2018

Výbor MěŠS je po nenadále rezignaci předsedy Zdeňka Nývlta v r.2017 zcela nefunkční. Konání Městského přeboru družstev pro rok 2017/18 bylo umožněno díky iniciativě pánů Chmelíčka a Ing.Moulise, kteří připravili propozice a rozeslali pozvánku na losovací schůzi a pana Hurty, který na poslední chvíli zajistil vedoucího soutěže, takže celá soutěž se úspěšně odehrála. Obdobná situace nastala i v r. 2018, kdy pánové Chmelíček a Ing.Moulis opět připravili propozice a s pozvánkou na losovací schůzi zároveň rozeslali pozvánku na výroční konferenci MěŠS, která se tradičně koná po losovací schůzi, s výzvou o sdělení zájemců o práci ve výboru MěŠS. Losovací schůze proběhla, po losování a odsouhlasení termínů se však všichni zástupci oddílů rozutekli a v místnosti zbyli pouze pánové Chmelíček s Ing.Moulisem, takže výroční schůze se nekonala a MěŠS je nadále bez výboru. Opět byl problém s vedoucím soutěže, výsledky evidoval v prvních kolech pan Chmelíček, později se díky předsedkyni STK JmŠS paní Šťastné, vedením soutěže ujal pan Radek Skoumal ze Znojma. Soutěž bez problémů probíhá.

Díky iniciativě pana Ing. Michala Šípka se odehrál přebor Brna jednotlivců i družstev v bleskové hře.
Přebor Brna v rapid šachu, který se hrál tradičně v rámci turnaje O pohár BVK se nekonal.

V Brně 15.3.2019 Ing. Rudolf Moulis CSc.