Jak jsme trénovali anebo činnost Krajského tréninkového centra mládeže v roce 2018

I v této sezóně pokračovala činnost krajského tréninkového centra mládeže. 

Ta sestávala z:
1) uskutečnění víkendového tréninkového soustředění ve Vyškově, otevřeného všem zájemcům z řad mládeže JmŠS
2) činnosti následujících krajských tréninkových center:
– ŠK Duras BVK Královo Pole (trenér Tomáš Polák)
– ŠK Lokomotiva Brno (trenéři Milan Šnorek a Miroslav Hurta)
– ŠK Kuřim (trenér Jiří Majer st.)
– Baník Ratíškovice (trenér Petr Velička)

Všechny skupiny jsou vedeny kvalifikovanými trenéry a jsou otevřeny nejen dětem daných oddílů, které trénink garantují a zajišťují, ale i talentům ze sousedních oddílů (to je i v praxi využíváno) tak, aby činnost tréninkových skupin byla rozprostřena po celém území kraje. Některé děti nabídky nevyužily, protože o trénink nemají zájem, někde naopak proto, že trénují individuálně. Na individuální tréninky ovšem tato podpora dle podmínek republikového šachového svazu zaměřená není.

ŠSČR poskytl našemu kraji dotaci ve výši 64 498 Kč. Tato částka byla čerpána takto:
14 891 Kč Víkendové tréninkové soustředění Vyškov
5 000 Kč odměna krajského manažera.
8 660 Kč KTC Duras Brno
17 753 Kč KTC Lokomotiva Brno
15 660 Kč KTC Kuřim
2 598 Kč KTC Ratíškovice
Rozdíl 64 Kč vznikl zaokrouhlováním a bude uhrazen z rozpočtu JmŠS.

K výpočtu částek: Kuřim vykázala zhruba o 2000 Kč méně, než na co měla nárok. Proto její nárok na uhrazení trenérských služeb byl pokryt stoprocentně (v tabulce označeno výrazem „paušál“, nečerpané peníze byly využity k navýšení bodovného pro zbývající tréninková centra, protože jako kraj musíme poskytnutou částku vyčerpat. Jeden bod tak činil 433,- Kč. Pro příští sezónu doporučujeme Kuřimi tréninkovou skupinu rozdělit – devatenáct dětí s velkými věkovými a výkonnostními rozdíly zdařilý tréninkový proces když ne přímo vylučuje, tak alespoň ho velmi ztěžuje.

Kontrola správnosti přiložené tabulky probíhala do 10. prosince a opravy byly zaneseny přímo do tohoto článku.

Výše uvedené čtyři oddíly nyní zašlou mailem hospodáři JmŠS panu Skoumalovi na adresu radys73@gmail.com fakturu a nechají si potvrdit příjem mailu. Ve faktuře budou uvedeny fakturační údaje oddílu. Datum splatnosti faktury bude 21. prosince 2018. Text faktury:
„Fakturujeme částku x Kč za činnost krajského tréninkové centra mládeže v roce 2018.“

Soubor ke stažení: [pdf]