Rozpis KP dětí do 14 let v rapidšachu

Rozpis KP dětí do 14 let v rapidšachu.

Je dáno 7 turnajů:
Brankovice 24. listopadu 2018
Ratíškovice 22. prosince 2018
Vyškov 5. ledna 2019
Brno 23. února 2019
Rajhrad 6. dubna 2019
Břeclav 18. května 2019
Hodonice 8. června 2019

1, Je dáno šest věkových kategorií
a, H14 (2005, 2006)
b, D14 (2005, 2006)
c, H12 (2007, 2008)
d, D12 (2007, 2008)
e, H10 (2009 a ml.)
f, D10 (2009 a ml.)

2, Do hodnocení se započítávají jen hráči z oddílů Jihomoravského kraje, v době konání turnaje řádně registrovaní u šachového svazu.

3, Z těchto hráčů se v každém turnaji podle celkového umístění sestaví pořadí.

4, Pořadí v každé věkové kategorii se oboduje – v každém turnaji vítěz obdrží 50 bodů, druhý v pořadí 49, třetí 48 atd. až do vyčerpání počtu registrovaných hráčů JmŠS v dané kategorii.

5, Body z turnajů se každému hráči sčítají.

6, Při stejném počtu bodů rozhoduje počet získaných turnajových bodů.

7, Pokud v závěrečném pořadí po uzávěrce celého seriálu dojde u postupujících hráčů k tomu, že mají shodný počet bodů z turnajů i turnajových bodů, rozhodne o postupu „staré počítání“ bodů z turnajů (např. při 20 účastnících v turnaji získává vítěz 20 bodů, poslední hráč 1 bod, při 30 účastnících získává vítěz 30 bodů, poslední hráč opět jeden bod).

8, Účastní-li se jeden a týž hráč čtyř turnajů a více, do celkového součtu bodů se mu započtou pouze tři nejlepší výsledky.

9, Do závěrečného pořadí (bude uzavřeno 10. června) se započtou všechny registrované děti oddílů JmŠS, které hrály v alespoň jednom turnaji.

10, Hráči, kteří mají přímý postup do mistrovství ČR, se krajského přeboru zúčastnit mohou a je s nimi nakládáno jako s kterýmkoli jiným účastníkem, umístí-li se však na postupovém místě, přechází právo postupu na dalšího nejlépe umístěného hráče.

Počty postupujících:
Počet postupujících z každé kategorie určuje Komise mládeže ŠSČR.
Přímé postupy z našeho kraje mají Michael Kureš (Lokomotiva Brno, kategorie H14) a Václav Šetina (ŠK Kuřim, kategorie H10)