Podpora Šachových kroužků 2018 – formuláře a manuál

Na webu ŠSČR byly zveřejněny pokyny k vyplňování formulářů pro získání dotace v rámci projektu Podpora šachových oddílů a kroužků.
Formuláře jsou jednoduché, vyplnění nezabere příliš času a pro mládežnické oddíly je to snadná příležitost, jak přijít k penězům a výcvikovým příručkám. Proto s vyplňováním neváhejte.

Vyplněné formuláře se odesílají do 22. října zásadně mailem na adresu mhurta@volny.cz a v kopii na adresu podporakrouzku@chess.cz.

Je důležité termín dodržet, formuláře zaslané po termínu nebudou do projektu zahrnuty.