Schůze Komise mládeže JmŠS

Komise mládeže Jihomoravského šachového svazu zve všechny zájemce o mládežnický šach v našem kraji na svou schůzi, která proběhne po skončení losovacích schůzí KPI a KPII družstev v neděli 23. září od 10.30 hodin v klubovně Lokomotivy Brno ve dvorním traktu ZŠ Staňkova v Králově Poli.

Termín: 23.9.2018
Místo konání: Brno
Propozice: [pdf]

Každý okresní šachový svaz má právo vyslat na schůzi jednoho zástupce s právem hlasovacím. Obvykle to bývá předseda okresní komise mládeže, ale nemůže-li se dostavit, může to být jakýkoli náhradník. S hlasem poradním se jednání může zúčastnit kterýkoli člen JmŠS.

Přijďte se tedy pobavit o našem mládežnickém šachu v kraji. Schůze se koná jen jednou ročně.