Dodatek rozpisu soutěží řízených JmŠS 2018/2019

VV JmŠS zveřejňuje Dodatek rozpisu soutěží řízených JmŠS pro sezónu 2018/2019. Dodatek zavádí mírnější trest za porušení článků 11.3.2.1 a 11.3.2.2 Pravidel šachu FIDE – první porušení těchto článků se trestá napomenutím.

Přikládám také komentář VV JmŠS, který je součástí Dodatku:

VV JmŠS má za to, že v krajských soutěžích nedochází k elektronickému dopingu a hráči jsou trestání prohrou partie za to, že zapomněli elektronické zařízení – typicky mobil – vypnout. V takovémto případě se trest napomenutím jeví jako adekvátní. Pokud však hráč ani po tomto trestu zařízení nevypne, o zapomenutí již nelze hovořit a hráč zaslouží trest dle Pravidel šachu FIDE. VV JmŠS tímto zcela jistě nehodlá legalizovat používání mobilů ani jiné elektroniky při partii. Stále je třeba respektovat článek 11.3.1.Pravidel šachu FIDE: „Hráčům je zakázáno používat v průběhu partie jakékoli poznámky, informační zdroje, rady nebo „analyzovat“ jakoukoliv partii na jiné šachovnici.“ Pokud bude hráč přistižen, že na mobilu analyzuje něco na šachovnici, nebude potrestán jen napomenutím, ale dostane nejpřísnější trest za podvádění a ještě bude následovat disciplinární řízení. Pokud se tohoto zjemnění pravidel začne zneužívat – např. se začnou množit případy nevypnutých zvonících mobilů – VV JmŠS se vrátí k původní praxi.

Prosím všechny kapitány družstev hrajících KPI a KPII, aby s obsahem Dodatku seznámili hráče a rozhodčí, kteří budou řídit jednotlivá utkání. Kompletní znění Dodatku najdete v příloze.

Vladimíra Šťastná,
předsedkyně STK JmŠS

Soubor ke stažení: [pdf]